Reštaurácia

Komárno 2002-2007

Objednávatel: prevádzkovateľ reštaurácie
Autorský návrh: dizajn priestoru interiéru aj exteriéru a realízácia
Materiál: umelý kameň

Reštaurácia
Reštaurácia
Reštaurácia
Reštaurácia
Reštaurácia
Reštaurácia
Reštaurácia