Interiér kaplnky

Bratislava - Trnávka 2012

Objednávateľ: Farnosť na Trnávke v Bratislave
Autorský návrh:  Návrh interiéru kaplnky, realizácia
Materiál: Imitácia kameňa

Interiér kaplnky