Detský kútik

Praha - Chodov 2006

Objednávatel: prevádzkovatel detského kútiku
Autorský návrh: vypracovaný dizajn celého priestoru a charakter prevedenia diela
Materiál: konštrukcia kovová, drevo a iné materialy

Detský kútik
Detský kútik
Detský kútik